Tremarchog

Welcome
Croeso

Mae Pencaer wedi'i amgylchynu gan y môr ar bob ochr, yn agored i'r prifwyntoedd gorllewinol a chyda hinsawdd forwrol ysgafn, mae gan yr ardal hon nodweddion daearegol a daearyddol eithriadol ynghyd â hanes sy'n rhychwantu miloedd o flynyddoedd o feddiannaeth ddynol.

Mae'r adnodd digidol hwn yn archwilio daearyddiaeth, hanes a diwylliant yr ardal hynod ddiddorol hon yng Ngogledd Sir Benfro.