Cydnabyddiaethau

Ariennir y prosiect digidol hwn gan Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol, o dan y cynllun Grant Treftadaeth.

Dyluniwyd a darparwyd y wefan ynghyd â rhywfaint o’r ffilm a’r ffotograffiaeth sy’n cyd-fynd â hi gan PLANED.

Ymchwiliwyd a chasglwyd y wybodaeth fanwl a welir ar y wefan yn ofalus gan bobl leol o amrywiaeth o ffynonellau lleol ac unigolion sy’n gysylltiedig â’r ardal.